نوشته‌ها

کلینیک زیبایی

تزریق ژل

درکلینیک زیبایی بهتین تزریق ژل برای از بیـن بردن خط اخم، صــاف کردن چین های عمیق دو طرف دهان، برجسته کردن گونه و حجم دادن به لب انجام میشود و در حال حاضر بهـترین روش در سراسر دنیا تزریق ژل های هیالورونیک است . ماندگاری این ژل ها معمـولاً 6 تا 9 ماه بـوده و سپـس جذب می شوند . مختـصری قـرمـزی و تورم در محـل تزریق تا چند روز باقی خواهد ماند .ژل های کلینیک زیبایی بهتین نیـازی به تست حساسیت ندارند و آلرژی ایجاد نمی کننـد. و در زیر پوست حرکت و ریزش ندارند .تزریق ژل در کلینیک زیبایی بهتین توسط پزشک متخصص انجام میشود.کلینیک زیبایی