نوشته‌ها

حذف مو های زائد بدون درد با لیزر دایود

حذف موهای زائد بدون درد با لیزر دایود

حذف مو های زائد بدون درد با لیزر دایود

حذف مو های زائد بدون درد با لیزر دایود: این روش با استفاده از لیزر دایود به روش SHR انجام می گیرد. لیزر مو های زائد بدون درد با لیزر دایود یک روش بنیادین در حذف مو های زائد بدن و لیزر مو های زائد با کمترین درد می باشد. در ادامه ی این مقاله به معرفی بیشتر این روش می پردازیم.  ادامه مطلب …